LISE VOGEL: UMJETNOST, FEMINIZAM, KLASA - IZABRANI TEKSTOVI

 

IZDAVAČ: BLOK | Lokalna baza za osvježavanje kulture

BIBLIOTEKA TENDENCIJA

UREDNICA BIBLIOTEKE: Vesna Vuković

UREDNICA IZDANJA I AUTORICA PREDGOVORA: Vesna Vuković

IZVRŠNA UREDNICA: Dunja Kučinac

PRIJEVOD: Vesna Vuković (“Marksizam i feminizam: nesretni brak, probna rastava ili nešto treće?”, “Modernizam i povijest”), Ljiljana Kolešnik i Jasenka Zajec (“Lijepa umjetnost i feminizam: buđenje svijesti”)

LEKTURA I KOREKTURA: Jana Pamuković

DIZAJN I PRIJELOM: Hrvoje Živčić

JEZIK: hrvatski

GODINA IZDANJA: 2023.

NAKLADA: 500

 

“Akademski i politički put Lise Vogel (1938.–), marksističke feministkinje, feminističke sociologinje i povjesničarke umjetnosti, aktivistkinje, izniman je primjer susreta biografije i povijesti. Njezin istraživački rad oblikovali su i vodili politički događaji, a iskustva na terenu bila su presudna za širok teorijski zahvat u pitanje podčinjavanja u kapitalističkom društvu. S druge strane, historijske su se promjene snažno odrazile na recepciju njezina rada; gotovo da bismo iz nje mogli iščitati putanju feminističkog i marksističkog teorijskog razvoja od 1970-ih do danas. Njezini su doprinosi marksističkom i socijalističkom feminizmu ogromni, mada nisu uvijek bili dovoljno prepoznati i priznati. (...)

Ne samo da je odgovorila na debate o produktivnosti kućanskoga rada i na pitanje proizvodi li on višak vrijednosti već je i uvidom da se „radna snaga ne proizvodi kapitalistički (…), nego u radničkoj obitelji utemeljenoj na rodbinstvu” u analizi obitelji otvorila pitanje njezina strukturnog odnosa s reprodukcijom kapitala. Odmaknuvši se od transhistorijskog koncepta patrijarhata koji se fokusira na internu strukturu obitelji, žensku je podčinjenost analizirala kroz marksistički koncept društvene reprodukcije. (...)

Njezini doprinosi povijesti umjetnosti okupljeni u ovoj knjizi predstavljaju izdvojenu pojavu u okviru feminističke intervencije u disciplinu i drugovalnog, kulturnog feminizma, koji je forsirao politiku razlike tražeći specifične ženske kvalitete, često upravo u sferi umjetnosti. Nasuprot tome Vogel zauzima materijalističku poziciju i u svojim analizama naglasak stavlja na instituciju visoke umjetnosti te na njezinu ideološku izdvojenost i socijalnu izolaciju.”

(IZ PREDGOVORA)

 

KNJIGA JE OBJAVLJENA U SKLOPU PROJEKTA “KONGRES UMJETNIKA I KULTURNIH RADNICA 2023.” KOJI FINANCIJSKI PODRŽAVA ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTHEAST EUROPE iz sredstava Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. Ova publikacija ili njezini dijelovi mogu se koristiti bez naknade uz obavezno navođenje izvora. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost izdavača i ne odražava stavove Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

PUBLIKACIJA SE MOŽE NABAVITI U BAZI, PREMA DOGOVORU.

publikacije