K.R.U.H

PLATFORMA ZA RADNE UVJETE U KULTURI "ZA K.R.U.H."

Large_za_kruh_fb_page_cover_yellow__1_

 

Platforma Za K.R.U.H. okuplja kulturne radnice/ke i umjetnice/ke u zajedničkoj borbi za dostojanstvene radne uvjete i održivo javno financiranje kulture, kao jedinog mehanizma koji može osigurati njenu najširu dostupnost i omogućiti dostojanstvo rada u polju kulture.

Nastavljajući se na brojne historijske borbe i one recentnije, platformu su 2020. godine osnovale organizacije BLOK, CDU, OOUR, Skribonauti i Atelijeri Žitnjak kao nastavak djelovanja inicijative "Dosta je rezova!" koja je 2019. istupila kao široka i ujedinjena fronta kulturnih i medijskih radnika/ca tražeći od Ministarstva kulture RH zaustavljanje urušavanja javnog financiranja kulture, proračunski rast budžeta za kulturu i transparentniju dodjelu proračunskih sredstava, radnu i socijalnu zaštitu svih u polju kulturne i umjetničke proizvodnje, održavanje i razvoj javne kulturne infrastrukture te javno financiranje neprofitnih medija.

Naša borba za kruh započela je posve slučajno u pandemijskoj godini koja je do kraja ogolila svu bijedu kulturne proizvodnje u okovima njezinog projektnog financiranja, a nas ostavila bez stvarne ekonomske, socijalne i zdravstvene sigurnosti. Stoga smo u 2020. od Ministarstva kulture RH zatražili hitno uvođenje bazičnog prihoda za sve radnice i radnike u kulturi za vrijeme trajanja pandemije, ali i kao mjeru trajne zaštite kulturne proizvodnje. Borbu za kruh u 2021. nastavljamo uspostavljanjem Protokola pravične naknade za umjetnički i kulturni rad i uvođenjem mehanizama samoregulacije kako bismo stvorili ravnopravnije ekonomske odnose između nas i onih koji ugovaraju naš rad te otvorili prostor za  pravedniju kulturnu proizvodnju i distribuciju.

Sve aktivnosti platforme „Za K.R.U.H.“ možete pratiti na webu i na Facebooku. Pratite nas i podržite u borbi! Kulturne radnice ustaju za nadnice!

 

Rad Platforme za radne uvjete u kulturi Za K.R.U.H. održava potplaćeni, neplaćeni i aktivistički rad uključenih. U 2020. godini podržala ga je i Zaklada Kultura nova.