JAKA PRIMORAC: OD PROJEKTA DO PROJEKTA. RAD I ZAPOSLENOST U KULTURNOM SEKTORU

 

IZDAVAČ: BLOK - Lokalna baza za osvježavanje kulture

AUTORICA: dr. sc. Jaka Primorac 

UREDNICE: Dunja Kučinac i Vesna Vuković 

RECENZENTICE: dr. sc. Biserka Cvjetičanin i izv. prof. dr. sc. Valerija Barada 

LEKTURA: Jana Pamuković 

DIZAJN I PRIJELOM: Lana Grahek

JEZIK: hrvatski

GODINA IZDANJA: 2021.

NAKLADA: 500 primjeraka

 

U studiji “Od projekta do projekta: rad i zaposlenost u kulturnom sektoru” sociologinja Jaka Primorac analizira polje kulture iz perspektive rada i radnih uvjeta kulturnih proizvođača. Fokusirajući se na kulturnopolitički okvir te strukturu zaposlenja i karakteristike rada u sektoru, studija ukazuje na posljedice sve snažnije projektizacije kulturne proizvodnje: rast nesigurnosti i potplaćenost velikog broja kulturnih radnica i umjetnika.

 

Prvo nas poglavlje uvodi u temu studije te nudi argumente za priznavanje i prepoznavanje rada kao temelja svake kulturno-umjetničke proizvodnje. Poglavlje koje slijedi donosi niz podataka o strukturi zaposlenosti i osnovnim karakteristikama rada u kulturnom sektoru u Hrvatskoj te na taj način ocrtava širi političko-ekonomski kontekst važan za razumijevanje projektnog rada koji dominira poljem. Treće poglavlje analizira različite posljedice koje projektizacija kulturne proizvodnje ima po radne uvjete i nejednakosti u polju, dok četvrto poglavlje temu sagledava iz perspektive javnih politika i regulacije rada u kulturi. Zaključno peto poglavlje sažima prethodno iznesene argumente te postavlja jasan zahtjev za razvojne javne politike koje će omogućiti plaćeni rad i bolje radne uvjete u polju kulture, ali i šire očuvanje kulture kao javnog dobra. 

 

Iz recenzija:

 

"Studija svoje neposredno izvorište pronalazi u aktualnom društvenom i ekonomskom položaju kulturnih radnika. Međutim, istovremeno nudi i širi razloge nepriznavanja i nepercipiranja kulturnog rada kao rada, a argumentaciju nalazi u povijesnim, ali i socio-političkim procesima. Zbog toga studija uz pregledan, ima i analitički karakter, što je čini materijalom koji se može koristiti i u neposrednim zagovaračkim raspravama."

(Valerija Barada)

 

"Autorica s velikim poznavanjem problematike projektnog fleksibilnog tipa rada u kulturi otvara niz pitanja i zalaže se za nove oblike financiranja rada koji mora biti pravedno plaćen unutar sustava 'u kojem se kultura i umjetnost shvaćaju kao javno dobro'."

(Biserka Cvjetičanin)

 

 

PUBLIKACIJA JE OBJAVLJENA U OKVIRU PROJEKTA "KONGRES UMJETNIKA I KULTURNIH RADNICA". IZDAVANJE PUBLIKACIJE FINANCIJSKI PODUPIRE ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTHEAST EUROPE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE. OVA PUBLIKACIJA ILI NJEZINI DIJELOVI MOGU SE KORISTITI BEZ NAKNADE UZ OBAVEZNO NAVOĐENJE IZVORA. SADRŽAJ PUBLIKACIJE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST IZDAVAČA I NE ODRAŽAVA STAVOVE ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTHEAST EUROPE.

 

PUBLIKACIJA SE MOŽE NABAVITI U BAZI.

 

 

publikacije