ĐURO TILJAK: O GRAĐANSKOJ, SOCIJALNOJ I PARTIZANSKOJ UMJETNOSTI

IZDAVAČ: [BLOK] | Lokalna baza za osvježavanje kulture

BIBLIOTEKA TENDENCIJA

UREDNICE BIBLIOTEKE: Vesna Vuković, Ivana Hanaček, Ana Kutleša 

UREDNICE IZDANJA I PREDGOVOR: Ivana Hanaček i Vesna Vuković

DIZAJN I PRIJELOM: Hrvoje Živčić

JEZIK: hrvatski

GODINA IZDANJA: 2021.

NAKLADA: 500


"Četvrto izdanje Tendencije ujedno je i prvo posvećeno domaćem likovnom kritičaru koji je svoj trag ostavio upravo u povijesti tendenciozne umjetnosti. Reflektirajući razvitak europske moderne na 'periferiji civilizacije, bez jačih likovnih tradicija', kako je definirao poziciju i uvjete razvoja hrvatske međuratne umjetnosti, Đuro Tiljak interpretira je iz historijsko-materijalističke perspektive. (...) Revalorizirajući kanon moderne umjetnost, taj moskovski i pariški đak svoje pero brusi u jeku sukoba na književnoj ljevici. Iako se u tom sukobu našao na strani socijalne literature, zagovarajući zaključke glasovite Druge konferencije Međunarodnog udruženja revolucionarnih pisaca, njegov stav o internacionalizaciji sovjetske likovnosti, posebice odnos prema socijalističkom realizmu, bio je više fluidan i promjenjiv nego tvrd i dogmatski.
(...) Kako bismo otvorili prostor za revalorizaciju njegovog kritičarskog rada i proširili historizaciju njegova „slučaja”, ovim izdanjem dokumentiramo gotovo cjelokupni Tiljkov publicistički rad. Njegove kritike i studije dosad razbacane po književnim i naučno-umjetničkim časopisima iz međuraća po prvi su put ukoričene u jednom izdanju, a neki su prilozi — transkripti rukopisa i stenograma — i objavljeni po prvi put."

(IZ PREDGOVORA)

 

Publikacija je objavljena u okviru projekta "Kongres umjetnika i kulturnih radnica". Izdavanje publikacije financijski podupire Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe iz sredstava Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. Ova publikacija ili njezini dijelovi mogu se koristiti bez naknade uz obavezno navođenje izvora. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost izdavača i ne odražava stavove Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

PUBLIKACIJA SE MOŽE NABAVITI U BAZI.

publikacije