VIDA KNEŽEVIĆ: IZMEĐU ESTETIKE I POLITIKE – UMJETNOST U REVOLUCIONARNIM VREMENIMA

Large_vida_ilustracija

predavanje

četvrtak, 3. 11. 2016. u 20.00 sati
BAZA, B.Adžije 11

Danas je politička umetnost deo globalne Institucije umetnosti - roba na ceni, koja daje ozbiljnu i intelektualnu notu različitim bijenalima koja svakodnevno niču, od Abu Dabija do Beograda i nazad. Ipak, pitanja odnosa umetnosti-politike-društva-ekonomije koja nam se nameću kao aistorijska, i već načisto prežvakana, svakom novom krizom ponovo iskrsavaju na površinu, a promišljati se mogu jedino polazeći od pitanja mesta umetnosti u konkretnim proizvodnim odnosima i njenoj ulozi u društvenoj reprodukciji.

U ovom predavanju biće reči o materijalnim praksama angažovane umetnosti, njenom transformativnom potencijalu, ali i ograničenjima, različitim formama umetničkog organizovanja i povezivanja u širu revolucionarnu borbu. Između teza o umetnosti u revolucionarnom vremenu i revolucionarnom vremenu umetnosti prelamaće se crtice o nadrealističkom pokretu, grupi Život i slučaju bojkotaša (koje su) praćene različitim umetničkim i političkim taktikama i strategijama, tenzijama i napetostima, afektima i efektima. (VK)

 

Vida Knežević je članica Kontekst kolektiva i ko-urednica medijskog portala www.masina.rs. Radi na istraživanju i izradi doktorske teze na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na temu "Teorija i praksa kritičke levice u jugoslovenskoj kulturi (jugoslovenska umetnost između dva svetska rata i revolucionarni društveni pokret)". Realizirala je mnogobrojne projekte u polju kustoskih, umjetničkih i aktivističkih praksi: Kritička mašina, Nekoliko reči o „malim stvarima“ (u postsocijalizmu), 2013.; Trajni čas umetnosti. Re-izvođenje nepoznatog, 2012.; Od kreativnog rada do kreativnog grada, 2011.; Urbane mašine i prostori borbe, 2010.; Bez granica? Nekoliko kritičkih refleksija o evropskom i globalnom stanju granica, 2009.; Seks, rad i društvo, 2006./2007.

 

Video-snimku predavanja možete pogledati ovdje.

 

Program podržava: Ministarstvo kulture RH, Ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

program