SLOGANI NEOLIBERALNIH GRADOVA: O UMJETNIČKIM PRAKSAMA I OTPORU U BUKUREŠTU I MARIBORU

Large_unnamed

predavanja

utorak, 15. 11. 2016. u 19.00 sati
BAZA
B. Adžije 11

 

Veda Popovici (BLOK-ova rezidentica na umjetničkom istraživanju): Grad pod nogama

"Gradovi, bili oni metropole ili ne, često su nam pod nogama, ne kao tlo za neobaveznu šetnju, već doslovno - pokoreni. Slučaj je to i s većinom naših postsocijalističkih gradova koje su nasilno pokorile neoliberalne politike. Tijekom boravka u Zagrebu tražila sam moguće definicije otpora tom stanju te zaključila kako je Trešnjevka ključan politički element za njegovo razumijevanje, objekt koji nastanjuje i osnažuje radikalnu političku imaginaciju. U predstavljanju ću kratko proći kroz svoj angažirani umjetnički rad s jedne te svoje političko iskustvo u borbi za pravedno stanovanje u Bukureštu s druge strane. Iz perspektive ovih dvaju angažmana otvorit ću neka kritička pitanja o slikama i političkoj simbolici Trešnjevke i Zagreba, pitanja koja grade inicijalne korake za buduće istraživanje i intervenciju."

Veda Popovici (1986.) je politička umjetnica, angažirana teoretičarka i lokalna aktivistica. Njezini se interesi kreću tim poljima djelovanja, a obično se fokusiraju na intervencije u politiku reprezentacije kolektivnih identiteta, dekolonijalne i feminističke prakse te mogućnosti stvaranja zajedničkih dobara. Politički rad razvija kroz lokalne urbane borbe i komunitarno organiziranje žiovta i rada. Upravo je završila doktorski studij s dizertacijom na temu nacionalizma u rumunjskoj umjetnosti 1970-ih i 80-ih na Umjetničkom sveučilištu u Bukureštu, gdje predaje kolegij o dekolonijalnosti u rumunjskom kontekstu. Živi i radi u Bukureštu.


Kaja Kraner i Lucija Smodiš (Pekarna Magdalenske mreže, Maribor): Maribor is the future – o obilježjima suvremenog umjetničkog polja u Sloveniji

"U izlaganju ćemo predstaviti nezavisnu organizaciju Pekarna Magdalenske mreže Maribor te pokušati ocrtati neke od ključnih specifičnosti polja suvremene umjetničke produkcije u Sloveniji. Osvrnut ćemo se na procese koje su od 1990-ih nadalje oblikovali uvjete kulturne proizvodnje, a posebno ćemo se fokusirati na recentnu situaciju od 2010. do danas i specifični slučaj Maribora."


Pekarna Magdalenske mreže je nevladina, neprofitna institucija osnovana 1997. kako bi poticala i podržavala programsku i projektu suradnju među pojedincima i grupama na polju umjetničke produkcije, edukacije, istraživačkog rada, ekologije i humanitarnog rada te pružila podršku u dugoročnom rješavanju prostornih potreba za takvo djelovanje. U fokusu PMM-a je alternativna kultura, podzastupljene forme umjetnosti i programi za mlade, a programski je podijeljena na tri polja: nezavisna kultura, mladi i društveni aktivizam.

Kaja Kraner je autorica kritičkih i teorijskih tekstova te radio-emisija iz polja suvremene umjetnosti. Sudjeluje u stvaranju programa Pekarne Magdalenske mreže, članica je uredničkog odbora revije Šum i suurednica emisije Art-area na Radio Študentu. U okviru Šuma i kolektiva Neteorit su-organizira čitalačke grupe o suvremenoj umjetnosti. U fokusu interesa su joj odnosi između umjetnosti, politike i teorije, kao i uvjeti proizvodnje suvremene umjetnosti. Trenutno u okviru doktorskog studija istražuje konstrukciju suvremenih umjetničkih narativa u Sloveniji.

Lucija Smodiš je diplomirala na odsjeku Vizualnih umjetnosti Pedagoškog fakulteta u Mariboru s temom „Samo-organizirana umjetnička produkcija u Mariboru: studija slučaja Rezidence Maistrove“. Kao kustos radila je u više institucija i organizacija (Pekarna Magdalenske mreže, Gallery K18, Central Station, GT22...). Suosnivačica je udruge Rezidence Maistrove, programska voditeljica i kustosica rezidencijalne platforme GuestRoomMaribor te inicijatorica i producentica međunarodnog festivala stop-motion animacije Strop Trik IFF.

 

Program podržava Ministarstvo kulture RH i Ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

program