KONGRES UMJETNIKA I KULTURNIH RADNICA

Large_01_plava

 

Poslovični prestiž umjetnika i kulturnih radnica vješto skriva prirodu rada u tom polju kojim dominiraju nepriznati i neplaćeni rad, a tamo gdje su donedavno postojala stabilna radna mjesta danas prevladavaju atipični oblici rada i s njima i rastuća rezervna armija jeftine radne snage. Neoliberalna invencija ‘projektne kulture’ je – sasvim suprotno diskursu kojim proklamira ‘demokratizaciju i ‘decentralizaciju’ – dubinski transformirala ulogu umjetnosti i kulture u društvu. Polje koje je desetljećima bilo dijelom ‘izuzeto’ iz kapitalističkih proizvodnih odnosa, danas im je posve supsumirano. Umjetnici i kulturne radnice su, nakon kratkog perioda socijalne države i socijalističkih kulturnih politika, izloženi nesigurnosti, riziku od siromaštva i rastućoj eksploataciji. Stoga danas žurno trebaju mehanizme samoregulacije koje će kolektivno, i njima i institucijama, ali i publici, donijeti pravedniju raspodjelu u polju.

Kongres umjetnika i kulturnih radnica okuplja nekoliko međunarodnih organizacija, od inicijativa preko strukovnih udruženja do sindikata aktivnih u borbi za bolje radne uvjete u kulturnom polju. Dvije radne sesije podijeljene su tematski. Prvi dan razgovaramo o modelima i mogućnostima za uvođenje poštene nadnice. Drugi je dan posvećen samo-organizacijskim pitanjima, potencijalima i ograničenjima organizacijskih formi, kao i mogućnostima i zaprekama omasovljenju prekarnih radnica. Kongres završava kolektivnom diskusijom, a nadamo se nastavlja međusobnim osnaživanjem u zajedničkoj borbi.

 

Mjesto održavanja (za pozvane sudionike): Društvo hrvatskih filmskih redatelja, Boškovićeva 23, Zagreb 

Program Kongresa 30.6. i 1.7. svi zainteresirani mogu pratiti uživo putem BLOK-ovog YouTube kanala.

Radni jezik Kongresa je engleski.

 

PROGRAM

srijeda, 30. 6. 2021.

10.00 - 10.15  __  OTVARANJE KONGRESA

 

ZA POŠTENU PLAĆU!

10.15 - 13.00 

Zoë Claire Miller / berufsverband bildender künstler*innen berlin, Njemačka

Lidija Krienzer Radojević / IG Kultur Österreich, Austrija

moderatorica: Vesna Vuković

 

15.00 - 18.00

Lise Soskolne / Working Artists and the Greater Economy (W.A.G.E.), SAD

Ana Kutleša / Za K.R.U.H., Hrvatska

moderatorica: Dunja Kučinac

 

 

četvrtak, 1. 7. 2021.

 

UJEDINJENI PREGOVARAMO, PODIJELJENI MOLIMO!

10.00 - 13.00  

Vahida Ramujkić / Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS)

Corinne Mazzoli, Alessio Mazzaro / Art Workers Italia

moderatorica: Ana Kutleša

 

15.00 - 18.00

Anahi Saravia Herrera, Dora Pocsai / United Voices of the World - Designers + Cultural Workers Sector, Velika Britanija

Lina Vergopoúlou i Myrto Delimikháli / Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ - Sindikat plesnih radnika, Grčka

moderatorica: Vesna Vuković

 

 

petak, 2. 7. 2021.

10.00 - 13.00  __  SKUPŠTINA

završna diskusija i zatvaranje kongresa

 

*POPRATNI PROGRAM KONGRESA*

srijeda, 7. 7. 2021.

11.00 - 12.30

Nova BAZA, Nova cesta 66

Jaka Primorac: O projektnoj kulturnoj proizvodnji i kulturnim politikama

prezentacija istraživanja s diskusijom

(S obzirom na ograničeni broj posjetitelja u Novoj BAZI molimo da dolazak najavite unaprijed na email adresu blok@blok.hr najkasnije do 5. srpnja). 

 

petak, 9. 7. 2021.

11.00 - 12.30

Nova BAZA, Nova cesta 66

Đuro Tiljak: O građanskoj, socijalnoj i partizanskoj umjetnosti

čitalački kružok

(S obzirom na ograničeni broj posjetitelja u Novoj BAZI molimo da dolazak najavite unaprijed na email adresu blok@blok.hr najkasnije do 8. srpnja). 

 

O SUDIONICIMA:

THE BERUFSVERBAND BILDENDER KÜNSTLER*INNEN BERLIN (strukovno udruženje vizualnih umjetnika Berlina) osnovano je 1950. godine, a danas broji preko 2500 članova, čijim se članarinama financira njegov nezavisni rad. Zamišljeno je kao udruženje za zaštitu i provođenje ekonomskih i socijalnih interesa vizualnih umjetnika. Od samog početka udruženje se zalaže za veću socijalnu sigurnost umjetnika te istovremeno i za širenje mogućnosti za izlaganje radova. 

Jedan od fokusa udruženja je podrška svim vizualnim umjetnicima pružanjem potrebne infrastrukture i sredstava za produkciju umjetničkih radova. bbk berlin to omogućava kroz svoje neprofitne podružnice koje umjetnicima pružaju priuštive ateljee, kiparske, tiskarske i novomedijske radionice te obrazovne programe. Udruženje je aktivno i u polju kulturne politike, angažira se oko pitanja radnih uvjeta i pozicije umjetnika u društvu, savjetuje policy makere u ime umjetnika te zagovara njihove kulturne, ekonomske, pravne i socijalne interese prema javnosti, medijima i političarima. Od 2004. bbk berlin više nije član njemačkog nacionalnog udruženja umjetnika, pa stoga predstavlja interese umjetnika i na nacionalnoj razini te ulazi u razmjene i suradnje s međunarodnim umjetničkim organizacijama. Zahvaljujući angažmanu udruženja 2016. godine uveden je tzv. "Berlin Model" za umjetničke honorare, otkad je inspirirao slične modele i u drugim gradovima. Berlinski model sastoji se od posebnog fonda utemeljenog u budžetu savezne pokrajine Berlin, iz kojega gradske galerije primaju sredstva posebno alocirana za umjetničke honorare prema ljestvici minimalne naknade u rasponu od 1500€ za samostalne izložbe do 100€ za grupne. Smjernice za minimalnu naknadu primjenjuju se na svim izložbama koje financira Berlin, a ne samo na izložbama u gradskim institucijama.

 

IG KULTUR ÖSTERREICH je kulturnopolitičko zagovaračko udruženje koje okuplja oko 1000 autonomnih kulturnih inicijativa širom Austrije, koje nezavisno i kontinuirano djeluju u području suvremene kulturne proizvodnje i medijacije. Zajedno sa zagovaračkim udruženjima na nacionalnoj razini u ime svojih članova pregovara okvirne uvjete te postavlja kulturnopolitičke standarde. Središnja je zadaća IG Kultur Österreich poboljšanje radnih uvjeta za emancipacijski kulturni rad. Ključne funkcije udruženja su: utjecaj na (kulturno)političkoj razini, savjetovanje i edukacija kulturnih radnica te proizvodnja, stjecanje i distribucija znanja.

Kao odgovor na sve prisutniju normalizaciju prekarnog rada i atipičnih radnih odnosa u kulturnom polju, IG Kultur je već prije deset godina započeo kampanju “Fair Pay za rad u kulturi”. U tu su svrhu izrađene direktive za honorare za različite poslove te nadnična skala za pet različitih tarifnih razreda. Nadnična skala se naslanja na plaće za usporedivi rad, titule i funkcije. Time se osigurava transparentnost i vidljivost svih poslova u kulturi. Fair Pay poziva na aktivno političko djelovanje u smjeru pravednijeg plaćanja, koje će smanjiti dohodovne nejednakosti u polju. Aktualna kriza je dodatno pogoršala radne uvjete za ionako slabo plaćene slobodnjake te time produbila postojeće nejednakosti u polju.

 

WORKING ARTISTS AND THE GREATER ECONOMY (W.A.G.E.) je aktivistička organizacija iz New Yorka osnovana 2008. Misija im je uspostavljanje održivih ekonomskih odnosa između umjetnika i institucija koje s njima ugovaraju rad te uvođenje mehanizama samoregulacije umjetničkog polja, kako bi se kolektivnim naporima uspostavila pravednija distrubucija. Od 2014. W.A.G.E. dodjeljuje W.A.G.E. certifikat, nacionalni program kojim se neprofitnim umjetničkim organizacijama daje priznanje za dosadašnju praksu i predanost da i dalje dobrovoljno plaćaju umjetničke honorare prema minimalnim nadničnim standardima. Do danas je kroz program umjetnicima isplaćeno više od 8 milijuna dolara. U 2018. W.A.G.E. je pokrenuo WAGENCY, umjetnički solidarni savez koji olakšava naplatu poštene naknade za rad u neprofitnom sektoru. Pružajući umjetnicima digitalne alate i kolektivno djelovanje potrebno za pregovaranje visine naknade u skladu s W.A.G.E.-ovim standardima (ili uskraćivanje sadržaja kad do dogovora ne dođe), WAGENCY predstavlja novi model organiziranja neplaćene radne snage u nereguliranom polju. Trenutno W.A.G.E. radi na seriji ugovora kojima bi obuhvatili rad sindikalno neorganiziranih freelancera koji rade u području koncipiranja, izrade, produkcije, izlaganja i distribucije umjetnosti, čija je objava planirana za listopad 2021. 

 

PLATFORMA ZA K.R.U.H. okuplja kulturne radnice/ke i umjetnice/ke u zajedničkoj borbi za dostojanstvene radne uvjete i održivo javno financiranje kulture, kao jedinog mehanizma koji može osigurati njenu najširu dostupnost i omogućiti dostojanstvo rada u polju kulture.  Nastavljajući se na brojne historijske borbe i one recentnije, platformu su 2020. godine osnovale organizacije BLOK, CDU, OOUR, Skribonauti i Atelijeri Žitnjak kao nastavak djelovanja inicijative “Dosta je rezova!” koja je 2019. istupila kao široka i ujedinjena fronta kulturnih i medijskih radnika/ca tražeći od Ministarstva kulture RH zaustavljanje urušavanja javnog financiranja kulture, proračunski rast budžeta za kulturu i transparentniju dodjelu proračunskih sredstava, radnu i socijalnu zaštitu svih u polju kulturne i umjetničke proizvodnje, održavanje i razvoj javne kulturne infrastrukture te javno financiranje neprofitnih medija.

Naša borba za kruh započela je posve slučajno u pandemijskoj godini koja je do kraja ogolila svu bijedu kulturne proizvodnje u okovima njezinog projektnog financiranja, a nas ostavila bez stvarne ekonomske, socijalne i zdravstvene sigurnosti. Stoga smo u 2020. od Ministarstva kulture RH zatražili hitno uvođenje bazičnog prihoda za sve radnice i radnike u kulturi za vrijeme trajanja pandemije, ali i kao mjeru trajne zaštite kulturne proizvodnje. Borbu za kruh u 2021. nastavljamo uspostavljanjem Protokola pravične naknade za umjetnički i kulturni rad i uvođenjem mehanizama samoregulacije kako bismo stvorili ravnopravnije ekonomske odnose između nas i onih koji ugovaraju naš rad te otvorili prostor za  pravedniju kulturnu proizvodnju i distribuciju.

 

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE (ULUS) je najveće i regionalno najstarije nacionalno reprezentativno udruženje u kulturi koje je, kao Udruženje likovnih umetnika (ULU), osnovano davne 1919. godine. Broji preko 2.500 članova, od kojih je oko 550 u statusu samostalnih umetnika. Prvobitni razlozi za udruživanje umetnika bili su okrenuti rešavanju strukovnih pitanja i pitanja statusa umetnika u društvu, što je bitno razlikovalo ULU od drugih umetničkih udruženja iz tog perioda. Kao strukovno udruženje umetnika koji deluju na teritoriji Republike Srbije, ULUS je osnovan posle Drugog svetskog rata, 1945. godine. Od tada, pa sve do danas, svoju misiju ostvaruje u zaštiti radnih i profesionalnih prava i interesa likovnih umetnika, obezbeđivanju njihovog boljeg društvenog položaja i, shodno tome, osiguravanju boljeg položaja umetnosti u društvu, podizanjem standarda kvaliteta umetničke produkcije i organizovanjem reprezentativnog umetničkog programa. U cilju ostvarenja svojih osnovnih ciljeva ULUS je angažovan na uspostavljanju saradnje sa drugim srodnim udruženjima i organizacijama, institutima i partnerima u zemlji i inostranstvu, kao i sa privrednim subjektima, fondovima i lokalnim institucijama. Kao reprezentativnom udruženju u kulturi, ULUS-u su povereni poslovi vođenja evidencije o samostalnim umetnicima od strane Ministarstva kulture Republike Srbije.

 

AWI - ART WORKERS ITALIA je prva organizacija u Italiji osnovana s ciljem davanja glasa suvremenim umjetničkim radnicima. Osnovano 2020. AWI je grassroots, autonomno i ne-stranačko udruženje koje surađuje sa stručnjacima kako bi izradilo etičke, ugovorne i pravne alate za zaštitu umjetničkih radnika. AWI djeluje u koordinaciji s drugim inicijativama u Italiji i inozemstvu te solidarno sa svim prekarnim radnicima, kako bi reformiralo sektor i učinilo ga uključivijim, održivijim i transparentnijim. AWI djeluje u smjeru priznavanja rada u umjetnosti i njegove regulacije, redistribucije resursa i iskorjenjivanja svih oblika eksploatacije.

 

DIZAJNERI I KULTURNI RADNICI su sektor grassroots, antirasističkog, nehijerarhijskog, borbenog sindikata United Voices of the World (UVW). Sindikat vode članovi, a usmjeren je na podršku i osnaživanje najranjivijih grupa prekarnih potplaćenih radnika. Naš cilj je kritički reagirati na individualizaciju problema vezanih za radne odnose, bez obzira nastaju li u kontekstu zaposlenja ili freelance angažmana. Moramo prepoznati da su naši problemi zajednički, povezivati atomizirane radnike, educirati i podržavati jedni druge.

Kao sektor dizajnera i kulturnih radnika UVW-a, educiramo se o našim pravima i radimo kampanje kojima zagovaramo promjene u polju. Organizirani smo kao mreža koju podržavaju članovi: podržavamo jedni druge u traženju rješenja problema s kojima se suočavamo i zajedničkom djelovanju. U našem sektoru ne postoje standardi dobre prakse, u smislu naknada, ugovora, radnog okruženja, freelance-anja, itd. Želja nam je raditi na istraživanjima kojima bismo utvrdili kako bi mogle izgledati pravedne prakse rada naših članova.

 

Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ - GRČKI SINDIKAT PLESNIH RADNIKA je primarno tijelo kolektivnog organiziranja svih koji rade u polju plesa, kao edukatori, plesači, koreografi. Osnovan je 2008. kroz proces diskusija i sastanaka dijela plesača na temu borbi u našem polju. Inicijativa je postala odluka, a odluka nas je pokrenula ka našem Udruženju, i eto ga sad s gotovo 500 članova. Iako postoji tek 13 godina, sindikat je snažno prisutan u javnosti i intenzivno radi na zaštiti radnika u području plesa.

Kontinuirano radeći na konzultiranju u poljima kulture i obrazovanja, predajemo prijedloge i zahtjeve ministarstvima, pripremamo nacrte zakona, a u nekim slučajevima pravno djelujemo, organiziramo akcije i zagovaranje, štrajkove i demonstracije zajedno s ostalim umjetničkim sindikatima i organizacijama.

Os našeg djelovanja je triptih: kolektivitet-bratstvo-solidarnost.

 

organizator: BLOK

uz podršku Društva hrvatskih filmskih redatelja

ilustracija i dizajn: Klara Rusan

 

Program financijski podupire Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

Godišnji program BAZE podržava Zaklada “Kultura nova”.