ČITALAČKI KRUŽOK: LISE VOGEL

Large_social_new_ilustracija2

 

srijeda 20.12. u 18h

Nova BAZA, Nova cesta 66

 

***Prijave za sudjelovanje primamo na e-mail: blok@blok.hr. Svima prijavljenima poslat ćemo odabranu literaturu za pripremu.

 

Pridružite nam se u zajedničkom čitanju tekstova marksističke feministkinje Lise Vogel, ususret novom, petom izdanju BLOK-ove biblioteke Tendencija. Biblioteka je pokrenuta 2018. godine, a predstavlja autore i autorice koji teoriji i povijesti umjetnosti pristupaju iz historijsko-materijalističke perspektive. Na trećem susretu čitat ćemo tekstove marksističke feministkinje Lise Vogel, jedne od utemeljiteljica teorije socijalne reprodukcije i prvih feminističkih povjesničarki umjetnosti.

 

Lise Vogel bila je sudionica pokreta za oslobođenja žena tijekom 1960-ih i 70-ih godina te jedna od ključnih osoba u teorijskim raspravama o definiciji patrijarhata i njegovom suodnosu s kapitalizmom koji će se intenzivirati u tom razdoblju. Nasuprot dvosistemskoj teoriji zagovornica socijalističkog feminizma koje su kategorije roda i klase u analizi potlačenosti žena koristile kao autonomne kategorije, Vogel je raspravu o njihovoj emancipaciji pozicionirala u kontekst marksističkog shvaćanja reprodukcije kapitalističkog sustava u cjelini. Knjigom Marxism and The Oppression of Women: Towards Unitary Theory (1983) Lise Vogel je u fokus feminističkih rasprava vratila pitanje uloge rodne nejednakosti u stabilizaciji kapitalističkog načina proizvodnje, te izgradila temelje suvremene teorije socijalne reprodukcije. Čitanjem dva njezina teksta još jednom ćemo se podsjetiti na važnost revolucionarnih zahtjeva crvenog feminizma i njegovu nezaobilaznu ulogu u teoriji i praksi progresivne ljevice. 

 

voditeljica: Andreja Gregorina

urednica i prevoditeljica izdanja: Vesna Vuković

vizual: Hrvoje Živčić 

 

PROGRAM FINANCIJSKI PODUPIRE ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTHEAST EUROPE. GODIŠNJI PROGRAM BAZE PODRŽAVA ZAKLADA "KULTURA NOVA".