FRANO P. ZOVKO, LUCIJA MRZLJAK I BLOK: SUSJED JE SUSJEDU VUK

Large_01_1

SUSJED JE SUSJEDU VUK - INDIVIDUALIZACIJA KOLEKTIVNOG STANOVANJA

zidne novine
rujan 2017.

 

Privatizacija stambenog fonda u devedesetima, upliv privatnog tržišta u stanogradnju i prateći građevinski boom u dvijetisućitima obilježili su prostorne, društvene i ekonomske tokove postsocijalističkog grada na europskoj periferiji. No u posljednjih nekoliko godina novi čimbenici počinju modelirati raspravu o gradu, stanovanju i stambenoj arhitekturi. S jedne strane, ekonomska kriza usporila je izgradnju novih stambenih kapaciteta i prebacila težište diskursa na racionalnije korištenje postojećih, a smanjenje troškova stanovanja postalo je tema od sve veće društvene važnosti. S druge strane, pristupanje Europskoj uniji nameće nove standarde kojima se reguliraju građevinska industrija, energetika i utjecaj na okoliš.

Kao posljedica ovih procesa javlja se trend retroaktivnog prilagođavanja postojećih zgrada novim standardima uvođenjem sustava za mjerenje, kontrolu i smanjenje potrošnje energije, takozvani retrofitting. Proklamirani ciljevi ovih mjera najčešće su postizanje veće razine energetske učinkovitosti i pravednija raspodjela troškova stanovanja, a ugradnja novih tehnologija predstavlja se kao scenarij u kojem dobivaju svi – od stanara i (su)vlasnika, preko građevinske industrije i nacionalne ekonomije, pa sve do cjelokupnog ekosustava planeta. Međutim, malo pažljiviji uvid u stanje na terenu pokazuje da je riječ o procesu obilježenom brojnim problemima. Postaje jasno da pravednija raspodjela troškova zapravo podrazumijeva napuštanje načela solidarnosti i individualizaciju potrošnje resursa. Primjena novih propisa tako, umjesto zajedništvom, često rezultira podjelama između stanara i pojačanom polarizacijom na bogatije i siromašnije kvartove.

Zidne novine u tri nastavka žele adresirati aktualne trendove u području potrošnje energije te preispitati ideološku potku i društvene domete neoliberalnog promišljanja održivog grada. Trešnjevka, kao naše neposredno susjedstvo, predstavlja idealan teren za distribuciju. No budući da se ovi problemi tiču cijeloga grada, novine je moguće preuzeti kao PDF OVDJE i širiti dalje.


istraživanje: Frano Petar Zovko
ilustracije: Lucija Mrzljak
koncept i uredništvo: BLOK (Vesna Vuković, Ana Kutleša i Ivana Hanaček)

ZIDNE NOVINE