KULTURA NA MINIMALCU - NEĆE PROĆI!

Large_rez

 

Kultura spada među sektore koje je kriza uzrokovana koronom najteže pogodila, a istovremeno su pandemijske okolnosti podcrtale njen kohezivni potencijal i važnost za društveni oporavak. Istraživanja pokazuju da su i prije problema koje je za kulturne radnike i radnice prouzročio krizni zastoj sektor, uvjeti rada u kulturi bili loši. Iako odrađuju velik dio kulturne proizvodnje, udruge su u posebno nepovoljnom položaju. No, Ministarstvo kulture i medija RH je još 2015. pokazalo da ne mari za radne uvjete u OCD-ima ukinuvši mogućnost namirivanja udjela plaća njihovih zaposlenika iz budžeta programa u okviru Javnih potreba u kulturi. Ovi su radnici i radnice izostavljeni iz kriznih mjera.

Cilj projekta je osnažiti radnike, umjetnice i OCD-e u polju kulture u RH u samoorganiziranju i zajedničkom zagovaranju kulturne politike temeljene na načelima javnog dobra i dostojnih radnih uvjeta. Tražimo izmjenu uvjeta natječaja u okviru Javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija tako da se u prihvatljive troškove uvrste troškovi plaća i hladnog pogona u iznosu od 25%, kao i povećanje ukupnog budžeta za Javne potrebe, kako se sredstva za plaće ne bi oduzimala iz ionako malih programskih sredstava. 

Prva aktivnost uključuje angažiranje pravnog stručnjaka koji će istražiti nacionalne zakone i druge akte koji mogu poslužiti kao temelj za zagovaranje izmjene uvjeta natječaja. Kroz drugu aktivnost, mobilizaciju ciljnih skupina, izgradit ćemo snažno “zaleđe” i osigurati podršku našim zahtjevima. U trećoj aktivnosti pripremit ćemo i provesti javnu kampanju koja će kulminirati uoči objave natječaja za Javne potrebe u kulturi.

Naši primarni korisnici su OCD-i (radnici, suradnici, članovi), inicijative, umjetničke organizacije i savezi udruga u kulturi, koje želimo osnažiti i mobilizirati za utemeljeno zagovaranje. No, ciljamo i na podršku šireg kulturnog i OCD polja te na sindikate, javne ustanove i donositelje odluka, budući da je svima njima u interesu proizvodnja široko dostupne kulture u adekvatnim uvjetima, a jedini način da se oni ostvare jest da se sami za njih izborimo.

 

Trajanje projekta: 15.6. - 15.9.2021.

Ukupna vrijednost projekta i odobreni iznos podrške: 4,971.98 eura

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska

Projektom obuhvaćeni programski učinak: Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva

Prioritetno programsko područje: Demokracija, aktivno građanstvo i transparentnost

 

Ilustracija: Rina Barbarić za Dosta je rezova! 

 

Projekt “Kultura na minimalcu - neće proći!” je podržan sa 4,971.98 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Tisak ove publikacije omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Lokalne baze za osvježavanje kulture BLOK i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.