BROD=GRAD

Large_rafaela_dra_i__i__blok__brod_grad_2013_foto__sa_ka_muti_

akcija u javnom prostoru

[BLOK] i Rafaela Dražić

3. 5. 2013.

 

Na otvoreni natječaj za program Spajalica kojim MMSU Rijeka namjerava propitati svoj prostorni kontekst, svoj neposredni urbani okoliš, kao i suvremene umjetničke prakse u javnom prostoru s onu stranu (spomeničke) plastike, odgovorili smo akcijom BROD=GRAD. S obzirom na propozicije poziva koji zahvaća i one prostore koji službeno ne spadaju u izlagački djelokrug muzeja, odlučili smo akcijom izvedenom na dan oslobođenja Rijeke od fašističke okupacije (datum po kojem je brodogradilište 3. MAJ i dobilo ime) skrenuti pažnju na mjesto, ulogu i važnost brodograđevne industrije za grad Rijeku. Vizualne i tekstualne poruke koje su nastale u suradnji s aktivistima, novinarima, radnicima i umjetnicima upozoravaju na činjenicu da brodogradnja, iako ne donosi brzu zaradu i visoke stope profita, ima presudne implikacije za grad, pokreće lokalnu proizvodnju i potrošnju, posredno jača javni sektor i osnažuje društvo u cjelini. Brodogradnja direktno i indirektno zapošljava više od 30 000 radnika koji podupiru i egzistenciju nezaposlenih i umirovljenih. Stoga čitav grad gradi brod, a brod gradi grad. Brod=grad.

Istraživanje koje je prethodilo akciji krenulo je od pitanja što je Riječka banka značila za Rijeku i što njezina privatizacija znači za današnji život grada, stoga je za projekcijsku površinu iskorištena zgrada bivše Riječke banke na čijem pročelju još uvijek stoji i stari, dobro poznati “ključ” RB-a. Važnost Riječke banke za grad velikim dijelom počiva na činjenici da je u socijalizmu podržavala uspješnu riječku industriju i višak vrijednosti vraćala u javne fondove. Jedan od najvećih generatora ekonomije bio je i 3. MAJ, koji danas čeka privatizaciju koja će ujedno značiti i otpuštanje radnika i parceliziranje djelatnosti, a možda i njezinu potpunu promjenu kad potencijalni investitor odluči da mu se brodogradnja ne isplati. Njegova pozicija upućuje na to da je privatizirana Riječka banka samo znak za niz mehanizama kojima se grad na manje ili više vidljiv način razgrađuje.

Brod=grad.

 

produkcija: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, u okviru programa Spajalica

Jadranski trg, Rijeka

Small_008 Small_009 Small_012 Small_013 Small_016 Small_019