RADIONICA HASANAGINICA 2.0

Large_b2_pmuk_hasanaginica

 

Islamska gimnazija dr. Ahmet Smajlović
veljača - travanj 2018.

Radionica Hasanaginica 2.0 polazi od jedne od najpoznatijih balada usmene kulture. Balada je nastala u Imotskoj krajini, tada bosanskog pašaluka, a u konačnom je obliku zabilježena u Fortisovom "Putu po Dalmacijii" 1774. godine, nakon čega je izazvala veliki interes romantičarskih pjesnika i upisala se u korpus svjetske književnosti koja se rađa upravo u to vrijeme. Balada će poslužiti kao literarni predložak za kreiranje crteža, kolaža i grafika koje likovnim sredstvima obrađuju glavne motive balade. Nastali likovni radovi, suvremene interpretacije balade, bit će objavljeni u umjetničkoj knjizi Hasanaginica 2.0. Uz praktični rad na grafičkim i dizajnerskim tehnikama, voditeljice Nina Bačun i Roberta Bratović s učenicima prolaze i osnove teorije likovnih umjetnosti, a dio radionice je i terenska nastava u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u kojoj se čuvaju brojne stare i rijetke knjige, među kojima inkunabule te čitave biblioteke znamenitih povijesnih ličnosti.

Provedba je temeljena na metodologiji participativne umjetnosti, savladavanju teorije i prakse likovnih tehnika (crtež, grafika, kolaž) te njihovom prevođenju u digitalni jezik (digitalna obrada, vektorski crtež). Zajednički rad i rad u manjim grupama afirmira socijalizaciju kroz kreativno izražavanje, a spoj Hasanaginice i suvremenih dizajnerskih tehnika prevođenje vlastite tradicije u atraktivno vizualno oblikovanje.


voditeljice: Nina Bačun i Roberta Bratović
pedagoginja: Iva Sabolić
stručna suradnica: Ivana Hanaček

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupan iznos potpore: 538.463,08 HRK.
Iznos EU potpore 457.693,62 HRK.

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Lenta_eu