produkcija

IZLOŽBENI DIPTIH: DAVID KERR I INA WUDTKE

Large_1915_rent_strike-1

David Kerr: Dužničko ropstvo
Ina Wudtke: The Fine Art of Living

5.10. - 3.11.2017.
BAZA, B. Adžije 11, Zagreb

otvorenje uz vodstvo umjetnika: četvrtak 5.10.2017. u 19 sati

radno vrijeme: utorak - petak 16 - 20 h / subota i nedjelja 12 - 19 h

subota 14. 10. 2017: 12 - 17 hOvogodišnju sezonu Umjetnika za kvart zaključujemo izložbom dvoje umjetnika koji u samo središte svog umjetničkog interesa, a i političkog angažmana, stavljaju stambeno pitanje. David Kerr i Ina Wudtke dali su se u potragu za uzrocima i posljedicama stambenog problema na lokalnim primjerima Glasgowa i Berlina, povezujući stambenu krizu s procesima urbane transformacije koji otkrivaju njezine duboke političke i ekonomske korijene [...]FRANO P. ZOVKO, LUCIJA MRZLJAK I BLOK: SUSJED JE SUSJEDU VUK

Large_01_1

SUSJED JE SUSJEDU VUK - INDIVIDUALIZACIJA KOLEKTIVNOG STANOVANJA

zidne novine
rujan 2017.

Privatizacija stambenog fonda u devedesetima, upliv privatnog tržišta u stanogradnju i prateći građevinski boom u dvijetisućitima obilježili su prostorne, društvene i ekonomske tokove postsocijalističkog grada na europskoj periferiji. No u posljednjih nekoliko godina novi čimbenici počinju modelirati raspravu o gradu, stanovanju i stambenoj arhitekturi. S jedne strane, ekonomska kriza usporila je izgradnju novih stambenih kapaciteta i prebacila težište diskursa na racionalnije korištenje postojećih, a smanjenje troškova stanovanja postalo je tema od sve veće društvene važnosti. S druge strane, pristupanje Europskoj uniji nameće nove standarde kojima se reguliraju građevinska industrija, energetika i utjecaj na okoliš [...]ANA KUZMANIĆ: PROMJENA S KLUPE

Large__dsf7218

intervencija u parku, Voltino naselje

lipanj - rujan 2017.

predstavljanje u bazi 30. 06. 2017. u 19 sati 

Susjedstvo u današnjem kontekstu implicira s jedne strane fizičko dijeljenje prostora stanovanja, a s druge kompleksan odnos osobnog i kolektivnog, često praćen potragom za zajednicom u urbanom kontekstu. Postoji li danas, u nesigurnim uvjetima rada i života, ikakva veza između ove dvije implikacije, prostorne i relacijske? Ako da, kako je graditi? Intervencija Promjena s klupe istražuje pojam susjedstva i potencijal individualnih ideja za stvaranje zajedničkog [...]edukacija

RADIONICA VLAK U SNIJEGU 2.0

Large_b2_pmuk_vlak_u_snijegu

 

Tehnička škola Zagreb
veljača - travanj 2018.


Jedan od prvih filmova prikazivao je dolazak vlaka na stanicu, a kultni dječji film na koji se u naslovu referiramo ovjekovječio je putovanje vlakom kao metaforu mladenačkog zajedništva, ali i odrastanja. Oba su filma polazište radionice koja spaja edukaciju o osnovama filmskog jezika i participaciju u sukreiranju dokumentarnog filma. Radionica obuhvaća uvod u filmske rodove i forme, filmske tehnike te praktikum snimanja uz rad na sinopsisu i kolektivni rad na scenariju za zajednički film, kao i terensku nastavu [...]RADIONICA HASANAGINICA 2.0

Large_b2_pmuk_hasanaginica

 

Islamska gimnazija dr. Ahmet Smajlović
veljača - travanj 2018.

Radionica Hasanaginica 2.0 polazi od jedne od najpoznatijih balada usmene kulture. Balada je nastala u Imotskoj krajini, tada bosanskog pašaluka, a u konačnom je obliku zabilježena u Fortisovom "Putu po Dalmacijii" 1774. godine, nakon čega je izazvala veliki interes romantičarskih pjesnika i upisala se u korpus svjetske književnosti koja se rađa upravo u to vrijeme. Balada će poslužiti kao literarni predložak za kreiranje crteža, kolaža i grafika koje likovnim sredstvima obrađuju glavne motive balade [...]PREDSTAVLJANJE BIBLIOTEKE DRUŽINA ZADRUGE BARABA

Large_benjamin-small

 

subota, 3. 2. 2018. u 20 sati
BAZA, B. Adžije 11

Nakon desetljeća biblioklazma 1990-ih, kad su biblioteke i javne institucije sistemski očišćene od knjiga nepoćudnog ideološkog sadržaja, a istodobno i ugašeni veliki izdavački pogoni, izdavaštvo je prognano na tržište koje u potpunosti dominira izdavačkim politikama i proizvodnim odnosima. Nemarni prijevodi, knjige bez uredničkog rada na organizaciji i čitljivosti teksta, nemar prema grafičkom oblikovanju knjige i kvaliteti tiska, danas su češće standard, nego iznimka.
U takvom kontekstu u Beogradu je 2011. godine osnovana knjižarsko-izdavačka zadruga Baraba, s namjerom da se čitalačkoj publici omogući pristup knjigama koje predstavljaju značajna naučna, kulturna i umetnička dostignuća. U njihovoj novopokrenutoj biblioteci Družina prošle su godine objavljena dva naslova: Antifašističke pesme i ogled Raspakujem svoju biblioteku: beseda o kolekcionarstvu Waltera Benjamina [...]