produkcija

IZLOŽBENI DIPTIH: DAVID KERR I INA WUDTKE

Large_1915_rent_strike-1

David Kerr: Dužničko ropstvo
Ina Wudtke: The Fine Art of Living

5.10. - 3.11.2017.
BAZA, B. Adžije 11, Zagreb

otvorenje uz vodstvo umjetnika: četvrtak 5.10.2017. u 19 sati

radno vrijeme: utorak - petak 16 - 20 h / subota i nedjelja 12 - 19 h

subota 14. 10. 2017: 12 - 17 hOvogodišnju sezonu Umjetnika za kvart zaključujemo izložbom dvoje umjetnika koji u samo središte svog umjetničkog interesa, a i političkog angažmana, stavljaju stambeno pitanje. David Kerr i Ina Wudtke dali su se u potragu za uzrocima i posljedicama stambenog problema na lokalnim primjerima Glasgowa i Berlina, povezujući stambenu krizu s procesima urbane transformacije koji otkrivaju njezine duboke političke i ekonomske korijene [...]FRANO P. ZOVKO, LUCIJA MRZLJAK I BLOK: SUSJED JE SUSJEDU VUK

Large_01_1

SUSJED JE SUSJEDU VUK - INDIVIDUALIZACIJA KOLEKTIVNOG STANOVANJA

zidne novine
rujan 2017.

Privatizacija stambenog fonda u devedesetima, upliv privatnog tržišta u stanogradnju i prateći građevinski boom u dvijetisućitima obilježili su prostorne, društvene i ekonomske tokove postsocijalističkog grada na europskoj periferiji. No u posljednjih nekoliko godina novi čimbenici počinju modelirati raspravu o gradu, stanovanju i stambenoj arhitekturi. S jedne strane, ekonomska kriza usporila je izgradnju novih stambenih kapaciteta i prebacila težište diskursa na racionalnije korištenje postojećih, a smanjenje troškova stanovanja postalo je tema od sve veće društvene važnosti. S druge strane, pristupanje Europskoj uniji nameće nove standarde kojima se reguliraju građevinska industrija, energetika i utjecaj na okoliš [...]ANA KUZMANIĆ: PROMJENA S KLUPE

Large__dsf7218

intervencija u parku, Voltino naselje

lipanj - rujan 2017.

predstavljanje u bazi 30. 06. 2017. u 19 sati 

Susjedstvo u današnjem kontekstu implicira s jedne strane fizičko dijeljenje prostora stanovanja, a s druge kompleksan odnos osobnog i kolektivnog, često praćen potragom za zajednicom u urbanom kontekstu. Postoji li danas, u nesigurnim uvjetima rada i života, ikakva veza između ove dvije implikacije, prostorne i relacijske? Ako da, kako je graditi? Intervencija Promjena s klupe istražuje pojam susjedstva i potencijal individualnih ideja za stvaranje zajedničkog [...]edukacija

PETJA DIMITROVA: O UMJETNIČKOM OBRAZOVANJU U NEOLIBERALIZMU

Large_free-education-e1370372742109-618x824

javno predavanje u sklopu Političke škole za umjetnike i sve zainteresirane

petak, 5.5.2017. u 19.00
BAZA, B.Adžije 11

U uvjetima neoliberalnih politika umjetničke akademije i umjetničke institucije postaju sve više korporativne pa promoviraju "nove proizvode" za "najniže cijene". Pritisnute privatizacijom, ekonomizmom, selekcijom, elitizmom i klasno-rasnom isključivošću, a onda i "internacionalizacijom" koja zapravo podrazumijeva isključivo uključivanje u obrazovni proces vlasnika EU-putovnica, odnosno onih koji su "unutar" granica EU-migracijskog režima, umjetničke škole i akademije u stanju su koje moramo nepretano reflektirati. Što umjetnost i "postajanje umjetnikom" znači u kontekstu gore spomenutih standardizacija, postdiplomskog obrazovanja, prekarnih uvjeta rada itd.? Kakve kurikulume u umjetničkim akademijama i školama trebamo, a da bismo organizirali nove modele učenja i jačanja društvenih veza, zajedničkih dobara, kolektiviteta i solidarnosti [...]O KULTURNOJ POLITICI: PROMJENA (DIS)KURSA

Large_cover

okrugli stol

četvrtak, 4. 5. 2017. u 19:00
BAZA, B.Adžije 11

Posljednjih godinu i pol dana pitanja kulture i kulturne politike iz dana u dan pune novinske stupce i motiviraju proteste i peticije. Dok dnevnoj politici kultura služi uglavnom kao poligon za skupljanje političkih bodova u međustranačkim prepucavanjima, glasovi proizvođača iz različitih sektora kulture - od plesača preko filmaša, pjesnika i likovnjaka sve do novinara – s druge strane, sve glasnije progovaraju o neuralgičnim točkama u svojim poljima: problemima s infrastrukturom, rezanju budžeta, ukidanju relevantnih manifestacija i tiskovina [...]IČO VIDMAR: MOĆ I NEMOĆ MUZIČKOG SINDIKATA U NEW YORKU

Large_screen_shot_2017-03-24_at_9.45.17_pm

Sindikalizam nazavisnih muzičara i kolektivni ugovor Winter Jazz Fest

JAVNO PREDAVANJE U OKVIRU POLITIČKE ŠKOLA ZA UMJETNIKE
četvrtak, 30. 3. 2017. u 20 h
BAZA, B. Adžije 11

Kad razmišljamo o nezavisnim muzičarima, redovito ističemo njihov nezavisni status, modele samoorganizacije i naročito njihovu umjetničku slobodu. Ali što se događa ako o muzičarima razmišljamo kao o radnicima?

Rad nezavisnih muzičara u klupskoj ekonomiji New Yorka ima obilježja fleksibilnog, privremenog rada, nezaštićenog sindikalnim ugovorom u skladu s restriktivnim američkim zakonima o radu. Godine 2012. skupina nezavisnih muzičara “nove muzike” (novoga jazza i improvizirane muzike) udružena s podružnicom američkog muzičkog sindikata AFM (American Federation of Musicians) izvršila je pritisak [...]